O czasopiśmie

„Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów członków kół naukowych. Ze względu na różnorodność badań, jakie prowadzą członkowie kół naukowych w ramach swojej działalności naukowej, zakres tematyczny czasopisma jest bardzo szeroki. Na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos od studentów, jak i doktorantów z wydziałów prawa w kraju i zagranicą.

Założycielami czasopisma byli pierwsi członkowie zarządu Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Łukasz Borkowski, Paweł Chrostowski i Maria Jędrzejczak.

Redaktor naczelny
dr Maria Jędrzejczak

Zastępcy redaktora naczelnego
dr Paweł Grzybowski
dr Marta Karpińska

Sekretarz redakcji
mgr Beniamin Rozczyński

Redakcja językowa
mgr Natalia Panuś-Domiter (język angielski)

Publikacja finansowana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Wydział Prawa i Administracji UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM
Wersja pierwotna czasopisma: drukowana

ISSN 2299-2774

Czasopismo wydaje:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl