O czasopiśmie

„Zeszyt Prawniczy UAM” (poprzednio: „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”) to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów młodych naukowców dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki - na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos od studentów, jak i doktorantów z wydziałów prawa w kraju i za granicą. Zgłoszenie opracowania oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

W poprzednich latach czasopismo znajdowało się w części "B" wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 2 punktów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją, § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, artykuły naukowe opublikowane w niniejszym czasopiśmie otrzymują 5 punktów.

Założycielami czasopisma byli pierwsi członkowie zarządu Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Łukasz Borkowski, Paweł Chrostowski i Maria Jędrzejczak.

Redaktor naczelny
dr Maria Jędrzejczak

Zastępcy redaktora naczelnego
dr Paweł Grzybowski
dr Marta Karpińska

Sekretarz redakcji
mgr Beniamin Rozczyński

Redakcja językowa
mgr Natalia Panuś-Domiter (język angielski)

 
Publikacja finansowana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Wydział Prawa i Administracji UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM
Wersja pierwotna czasopisma: elektroniczna

ISSN 2720-2526
e-ISSN 2956-2767

Czasopismo wydaje:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE SĄ DOSTĘPNE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (od 2021 r.)
 
 
 
*****

Uwaga! Aktualnie trwa nabór do trzynastego numeru czasopisma. Zainteresowanych publikacją zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi wymogami dla Autorów: Informacje dla Autorów.