O czasopiśmie

„Zeszyt Prawniczy UAM” (poprzednio: „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”) to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów naukowców z Polski i zagranicy dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki - na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Czasopismo przyjmuje zgłoszenia artykułów i glos w języku polskim i angielskim. Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja w czasopiśmie są bezpłatne.

W poprzednich latach czasopismo znajdowało się w części "B" wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 2 punktów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją, § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, artykuły naukowe opublikowane w niniejszym czasopiśmie otrzymują 5 punktów.

Założycielami czasopisma byli pierwsi członkowie zarządu Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Łukasz Borkowski, Paweł Chrostowski i Maria Jędrzejczak.

Redaktor naczelna
dr Maria Jędrzejczak

Zastępca redaktor naczelnej
mgr Beniamin Rozczyński

Sekretarze redakcji
dr Krzysztof Żok
mgr Kamil Łakomy
mgr Patryk Pieniążek

Redakcja językowa
Rob Pagett (język angielski)

 

Publikacja finansowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM
Wersja pierwotna czasopisma: elektroniczna

ISSN (print) 2720-2526

ISSN (online) 2956-2767
DOI: 10.14746/zpuam

Czasopismo wydaje:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE SĄ DOSTĘPNE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (od 2021 r.).
 
 

Indeksowane i dostępne w: AMUR, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, Google Scholar, Polona, PRESSto, Sherpa Romeo, System Informacji Prawnej Legalis, WorldCat.