Zeszyt ONLINE

Treści publikowane w czasopiśmie naukowym "Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" dostępne są online w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR) oraz w bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Od 2017 roku pełne teksty artykułów są publikowane także bezpośrednio na stronie czasopisma.

AMUR

Pełne teksty artykułów i glos opublikowanych w czasopiśmie dostępne są na stronie AMUR – https://repozytorium.amu.edu.pl/. Pliki w formacie .pdf umieszczane są na stronie Repozytorium w okresie miesiąca od wydania wersji drukowanej.

Bezpośredni dostęp do plików, które zdeponowano w kolekcjach założonych dla poszczególnych numerów czasopisma uzyskać można pod następującym adresem internetowym: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/11165.

 

CEJSH

Pełne teksty artykułów i glos opublikowanych w czasopiśmie umieszczane są również na stronie bazy danych CEJSH – http://cejsh.icm.edu.pl.

Bezpośredni dostęp do plików, które zdeponowano w kolekcjach założonych dla poszczególnych numerów czasopisma uzyskać można pod następującym adresem internetowym: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-8216abd0-7440-48be-92b5-930a8ec19b15.