Nr 13

Nr 13 (2023)

ARTYKUŁY

KRZYSZTOF BINKOWSKI, Sztuczna inteligencja a wykładnia prawa – propozycja zastosowania systemów AI do ustalania założenia o racjonalnym prawodawcy

MIŁOSZ CZERWIŃSKI, Umowa o świadczenie usługi grania w chmurze z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

WIKTOR DOLATA, Ocena wybranych przepisów prawa holdingowego ze znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia zasad austriackiej szkoły ekonomii

MAGDALENA JACOLIK, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Analiza instrumentu prawnego w wybranych państwach Grupy Wyszehradzkiej

KAROLINA JANKOWSKA, Instytucjonalizacja budżetu obywatelskiego na szczeblu gminnym – ocena unormowań ustawowych

ARKADIUSZ JAWORSKI, Problematyka łączenia mandatu parlamentarnego ze stanowiskami członka Rady Ministrów i sekretarza stanu w administracji rządowej

MAGDALENA JURCZUK, Non-Fungible Token (NFT) jako przedmiot umowy

NATALIA KIZIUK, JAN PAWŁOWICZ, PATRYK PIENIĄŻEK, JOLANTA ŻÓŁKIEWSKA, Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze

KOSMA ŁYCZEWSKI, Przepis art. 266 § 1a Kodeksu postępowania karnego – zagrożenia i wątpliwości

PATRYK PIENIĄŻEK, Ochrona prywatności osób wykonujących zawód komornika sądowego. Zarys problemu

JAKUB WIECZOREK, Regulacje wprowadzone nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2023 r. dotyczące możliwości rejestrowania czynności obwodowych komisji wyborczych a zasada tajności głosowania

HUBERT WOELKE, Prawo dostępu do informacji publicznej w dobie niepewności konstytucyjnej i instrumentalizacji prawa

MATEUSZ ZAGÓROWSKI, Względny charakter bezprawności jako mechanizm ograniczający zakres odpowiedzialności za szkodę

 

GLOSA

JĘDRZEJ OWOC, KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2015 r. (sygn. I SA/Gl 1070/14)