Nr 7

ARTYKUŁY

DANIEL BADECKI, Pojęcie inwestora zastępczego w procesie budowlanym

KAROLINA BARSZCZEWSKA, ANNA KARYKOWSKA Twórczość pracownicza w ujęciu prawnoautorskim

DARIA BONIEC-BŁASZCZYK, SARA DOBRZAŃSKA, Ochrona danych osobowych świadka w świetle obowiązku składania zeznań na rozprawie głównej

ADRIAN BORYS, Opinia biegłego lekarza jako dowód w procesie medycznym – wybrane aspekty

PAWEŁ BURY, Wnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy i proponowane zmiany

SZYMON CHEBA, Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicznej w Austrii, Niemczech i Polsce

MAGDALENA CZENKO, Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego

w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

KINGA GRZELAK, ARTUR PIETRUSZKA, Konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządów spółek handlowych

MARTYNA MISIASZEK, MAGDALENA WRZALIK, Kształt systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej

AGNIESZKA PODEMSKA, Familial searching w polskiej praktyce śledczej (szanse i zagrożenia)

BENIAMIN ROZCZYŃSKI, Postępowanie w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

JAKUB RZESZOWSKI, Rzecznik Finansowy – „nowa-stara” ochrona konsumenta?

DOMINIKA SKOCZYLAS, Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej

PAWEŁ SŁUP, Dobro wspólne w Konstytucji III RP

MACIEJ WRÓBEL, Prawnoautorska ochrona pomysłu

PIOTR WRÓBEL, Prawo do obrony osoby podejrzanej w polskim procesie karnym


GLOSY

KACPER STANOSZ, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., sygn. SK 71/13 (glosa aprobująca)

ARTUR TIM, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1109/13