Redakcja czasopisma

Rada Naukowa

Przewodnicząca Rady
prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak (prawo administracyjne)

Członkowie Rady
prof. dr hab. Roman Budzinowski (prawo rolne, prawo cywilne)
prof. dr hab. Wojciech Dajczak (prawo rzymskie)
prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski (prawo międzynarodowe)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek (postępowanie cywilne)
prof. dr hab. Jerzy Małecki (prawo finansowe)
prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (prawo europejskie)
prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa (prawo handlowe)
prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański (doktryny polityczno-prawne)
prof. dr hab. Adam Olejniczak (prawo cywilne)
prof. dr hab. Bożena Popowska (publiczne prawo gospodarcze)
prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (postępowanie administracyjne)
prof. dr hab. Marek Smolak (teoria i filozofia prawa)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak (prawo pracy)
prof. dr hab. Robert Zawłocki (prawo karne)

Redaktor naczelny
mgr Maria Jędrzejczak

Zastępcy redaktora naczelnego
dr Marta Karpińska
mgr Paweł Grzybowski

Sekretarz redakcji
mgr Kamil Kłopocki

Redakcja językowa
Natalia Panuś-Domiter (język angielski)

Redaktor
Elżbieta Gola

Redaktor techniczny
Dorota Borowiak

Adres Redakcji: Collegium Iuridicum Novum UAM, sala W2, al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

e-mail: zeszyt@amu.edu.pl, adres strony internetowej:  www.zeszyt.amu.edu.pl