Board of Editors

Scientific Council

Chairman of the Scientific Council
prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak (administrative law)

Members of the Scientific Council
prof. dr hab. Roman Budzinowski (agricultural law, civil law)
prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Roman law)
prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski (international law)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek (civil procedure)
prof. dr hab. Jerzy Małecki (financial law)
prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (European Union law)
prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa (commercial law)
prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański (political and legal doctrines)
prof. dr hab. Adam Olejniczak (civil law)
prof. dr hab. Bożena Popowska (public economic law)
prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (administrative procedure)
prof. dr hab. Marek Smolak (theory and philosophy of law)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak (labor law)
prof. dr hab. Robert Zawłocki (criminal law)

Chief Editor
mgr Maria Jędrzejczak 

Deputy Editor
mgr Paweł Grzybowski

Assistant Editors
mgr Marta Karpińska
mgr Kamil Kłopocki

Linguistic Editor
Natalia Panuś-Domiter (English)

Editor
Elżbieta Gola

Technical Editor
Dorota Borowiak

Address of the Editorial office:

Collegium Iuridicum Novum UAM, room W2,
al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
e-mail: zeszyt@amu.edu.pl,
website:  www.zeszyt.amu.edu.pl