Nr 5

ARTYKUŁY

MARTA BANYK, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Rozważania na temat odpowiedzialności za "uszkodzenie lub zniszczenie" zwierzęcia

KATARZYNA BIELECKA, KLAUDIA BRUDŁO, Tajemnica adwokacka w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

MONIKA BONIECKA, Cele, zasady i struktura wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - próba oceny po zmianach w Traktacie lizbońskim

GRZEGORZ BUDZISZEWSKI, Analiza sytuacji prawno-społecznej w kontekście projektu ustawy o leczeniu niepłodności

MARCIN CZERWIŃSKI, Odpowiedzialność wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie publiczne z tytułu umowy konsorcjalnej

PATRYK GACKA, Użycie broni nuklearnej jako zbrodnia ludobójstwa, zbrodnia przeciwko ludzkości i zbrodnia wojenna? Zarys problematyki

DOMINIK GAJDA, Monitoring pracowników a odpowiedzialność prawna pracodawcy

KAMIL KŁOPOCKI, Walka z terroryzmem a prawa człowieka - Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec zagrożeń XXI wieku

ANNA KUBICZ, Europeizacja prawa żywnościowego - zagrożenia i korzyści

ADRIANNA OGONOWSKA, Wina w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a wina w postępowaniu karnym

MICHAŁ PUK, Wybrane aspekty eksperymentu medycznego. Uwagi na tle ratyfikacji Europejskiej Konwencji Biomedycznej

KAMIL SYPEK, Elektroniczne postępowanie upominawcze w Polsce, Austrii i Niemczech

MAGDALENA WRZALIK, Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym

WAWRZYNIEC ŻBIKOWSKI, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym