Numer specjalny pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych"

Czasopismo we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podjęło się przygotowania numeru specjalnego pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych".

Numer specjalny ma stanowić zbiór opracowań przedstawionych przez młodych naukowców 13 stycznia 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku". Publikacja ma mieć charakter interdyscyplinarny, łączący prawo z psychologią, socjologią, filozofią i politologią.

"Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" zaprasza do podobnej współpracy wszystkie zainteresowane koła naukowe.

 Sponsorami numeru specjalnego zostali: