Numer specjalny pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych"

Czasopismo we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podjęło się przygotowania numeru specjalnego pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych".

Numer specjalny stanowi zbiór opracowań przedstawionych przez młodych naukowców 13 stycznia 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku" oraz wszystkich zainteresowanych tematyką autorów. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, łączący prawo z psychologią, socjologią, filozofią i politologią.

"Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM" zaprasza do podobnej współpracy wszystkie zainteresowane koła naukowe.


ARTYKUŁY

ŁUKASZ BARTOSIK, Prawo do posiadania i noszenia broni jako prawo fundamentalne każdego człowieka – systemowe ujęcie II Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki w amerykańskim systemie prawa

MATEUSZ WIKTOR GOLAK, „Obrona przez kulturę” a rzeczywistość prawna współczesnej Polski

ARKADIUSZ HABIERA, Oskarżyciel posiłkowy jako instrument ochrony praw pokrzywdzonego

PRZEMYSŁAW A. LEWICKI, Prawo w życiu jednostki w Gorgiaszu Platona

MARTA ŁUKAWSKA, Reformy edukacji w Polsce po 1945 roku i ich znaczenie

AGATA MAWER, ADAM RATAJCZAK, Idee separatystyczne i ich wpływ na życie jednostki na przykładzie Katalonii

KATARZYNA MRÓZ, Prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych

SEBASTIAN PODMIOTKO, Rola tak zwanego prawa „miękkiego” w kształtowaniu pozycji inwestora indywidualnego na giełdzie papierów wartościowych

MATEUSZ SZABLIŃSKI, Praktyczne zastosowania wolności sumienia. Obywatelskie nieposłuszeństwo, sprzeciw sumienia, klauzula sumienia

DAMIAN ŚWIĘCIOCH, Status prawny nasciturusa w polskim prawie cywilnym

MATEUSZ WINCZURA, Ekonomiczna analiza zasad odpowiedzialności ex delicto polskiego i amerykańskiego systemu prawnego

 

Sponsorami numeru specjalnego zostali: